Budynek K.A.C.K. Mały Kack

Prezentujemy wizualizację budynku który stanie na terenie Parafii  pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni, ul. Bpa Jana Bernarda Szlagi 3.  Wesprzyj budowę.

 

WIZUALIZACJA

 

Realizacja tej inwestycji jest jednym z naszych celów, o czym stanowi Statut:

§ 8
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie wybuduje na terenie Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni przy ul. Biskupa Jana Bernarda Szlagi 3 budynek usługowy przeznaczony na siedzibę Stowarzyszenia oraz miejsce organizacji wydarzeń wymienionych w § 7 statutu.

tj.

§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) wspieranie wydarzeń kulturalnych i patriotycznych w parafiach oraz innych
instytucjach kościelnych,
b) organizowanie przedstawień teatralnych, montaży słownomuzycznych, warsztatów,
festiwali, przeglądów teatralnych i artystycznych, projekcji filmowych,
c) prowadzenie klubów dyskusyjnych, świetlic oraz innych form aktywizacji społecznej,
d) działalność wydawniczą, biblioteczną oraz prowadzenie czytelni,
e) zaangażowanie środków masowego przekazu,
f) organizację konferencji, sympozjów i rekolekcji.
2. Stowarzyszenie, jako zrzeszenie samorządne oraz samodzielnie określające swoje
struktury organizacyjne, realizuje swojej cele przy współpracy z Parafią Rzymsko –
Katolicką pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni polegającą w szczególności na
udziale przedstawicieli Parafii w strukturach, w tym we władzach, Stowarzyszenia.

Cały Statut Stowarzyszenia K.A.C.K. Mały Kack