Kontakt

Jeśli chcesz wesprzeć naszą bieżącą działalność – możesz to uczynić przelewem na konto:

Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3, 81-506 Gdynia
25 7999 9995 0652 3379 3804 0001
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”

KRS: 0000652731
REGON: 366083399
NIP: 5862312792

tel. 693947213
zarzad@kackmalykack.pl