Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
MENU

2023-05-11
Dofinansowanie dla Kurtyny!

VIII, IX oraz X Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna w Gdyni Małym Kacku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu TEATR 2023

dof kurt 2023