Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
MENU

2021-09-09
Wsparcie VI Kurtyny

Organizację VI Kurtyny wspiera Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

nowefio