Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
MENU


7 Lat KACKa

 

 • Rozmiar: 107863 b
 • Rozmiar: 129470 b
 • Rozmiar: 118377 b
 • Rozmiar: 144905 b
 • Rozmiar: 712603 b
 • Rozmiar: 232403 b
 • Rozmiar: 136721 b

Drodzy Przyjaciele!

Oddajemy w Wasze ręce krótkie podsumowania działań Stowarzyszenia KACK, założonego w 2016 roku. Nie mogliśmy nie wspomnieć o przedsięwzięciach, które realizujemy od 2009 roku, zanim jeszcze uzyskaliśmy osobowość prawną. Tylko jak pokazać na kilku kartach setki wydarzeń rodzących się z potrzeby serca wielu osób współtworzących wspólnotę KACK – jak często jesteśmy nazywani przez odbiorców naszych działań? Wybierając treści, wydarzenia i działania do tej publikacji, sami odkryliśmy, jak wiele już za nami i jak wiele zobowiązań przyjęliśmy na przyszłość.

Dziękujemy dziś Panu Bogu, który dał ludziom mnogość talentów i wpisał w serce człowieka potrzebę współpracy – takie połączenie jest fundamentem naszych działań.

Chylimy głowę przed Czcigodnym Sługą Bożym księdzem Franciszkiem Blachnickim, założycielem Ruchu Światło - Życie, którego formacja prowadząca do postawy służby - ona nas ukształtowała, nadaje nam kierunek i nie pozwala spocząć na laurach.

Chylimy głowę przed tymi, którzy wspierają nas dobrym słowem, obecnością, finansowo i modlitewnie – to dzięki nim były i są możliwe nasze działania.

Chylimy głowę jako zarząd przed członkami stowarzyszenia i Wolontariuszami – to dzięki ich zaufaniu, poświęceniu i pracowitości mieliśmy dylemat, co wybrać do niniejszej publikacji.

Czy o coś prosimy?
Tak.

Pana Boga prosimy o wierność, pokorę i wytrwanie w służbie. Was, Drodzy Odbiorcy, prosimy o wsparcie tego, co jest naszym głównym celem i zatroskaniem. To Katolickie Centrum Kultury z zapleczem konferencyjno – formacyjnym, które budujemy przy ul. ks. bpa J. B. Szlagi 3 w Gdyni Małym Kacku. Centrum to przestrzeń, która pozwoli nam w bezpieczny sposób realizować dotychczasowe przedsięwzięcia kulturalne, organizacyjne i pomocowe, a z drugiej strony zapewni możliwość rozszerzenia zakresu naszych działań zarówno poprzez wzbogacenie oferty, jak i zwiększenie liczby tych, którym będziemy mogli posługiwać.

Dlatego prosimy Was o wszelkie wsparcie, jakiego możecie nam udzielić, aby budowa Centrum, w którego fundamentach został już umieszczony kamień węgielny w postaci historycznej, niebieskiej cegły, mogła jak najszybciej zostać doprowadzona do końca. Aby ta instytucja mogła służyć i pomagać, nieść prawdę, dobro i piękno mieszkańcom Pomorza i nie tylko.

Dobrze, że jesteście!

Jarosław Szydłak
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
KACK Mały Kack

 

NASZ POCZĄTEK

Zaczynaliśmy naszą przygodę z teatrem i działalnością kulturalną jako Grupa Teatralna Nazaret zawiązana przez rodziców i nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Gdyni w 2009 roku.

Ta szkoła - to był nasz matecznik - jednak nie tylko przez miejsce - lecz przede wszystkim przez ludzi. Potrzeba było Trzech Niezywkłych Kobiet w jednej czasoprzestrzeni: śp. Asi Otczyk (dla wielu świętej), Siostry Marii Skwarek i Siostry Katarzyny Jakubiec (do dziś nazywanej przez Ekipę KACK Siostrą Producent).

To tam powstało pierwsze i grane do dziś przedstawienie „Noc ponad miastem, czyli także twoja historia”. A potem rodziły się nowe pomysły i nowe spektakle. Aktorzy Nazaretu występują w widowisku „Pusta noc, gdy odchodzisz duszo”, nagrywają etiudy reklamujące działalność stowarzyszenia, prowadzą Kurtynę, występują podczas „Nieszporów patriotycznych” i biorą czynny udział w „Orszaku Trzech Króli”.

Grupa Nazaret ciągle jest aktywna na scenie. Przez minione 14 lat zagraliśmy ponad 70 spektakli zarówno w Trójmieście, jak i w okolicznych miejscowościach. Współpracowaliśmy z parafiami i grupami młodzieżowymi. W 2016 roku utworzyliśmy także Scenę Młodych Małego Kacka, czyli młodzieżową grupę teatralną, działającą pod opieką Nazaretu, a potem Stowarzyszenia KACK, która przez 4 lata z powodzeniem realizowała teatralne przedsięwzięcia. Obecnie pod opieką Stowarzyszenia pozostaje też młodzieżowa grupa teatralna Szaszor.

W 2016 roku (już po przeprowadzce na Mały Kack, gdzie serce, plebanię i kościół otworzył dla nas ks. Zenon Pipka - zwany Padre Zenone) przy współpracy z przewodniczącym rady dzielnicy Mały Kack Markiem Hermannem (+2019 r.) zrodził się pomysł na stworzenie Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna. Realizacja projektu Przyjazna Dzielnica dała początek temu przedsięwzięciu, które wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Gdyni, a znane jest w całej Polsce.

Kolejne przedsięwzięcia uświadomiły nam, że koniecznością jest zbudowanie miejsca do realizacji naszych zamierzeń, zaczęliśmy budować Katolickie Centrum Kultury.

 

 • Rozmiar: 55023 b
 • Rozmiar: 55023 b
 • Rozmiar: 34147 b
 • Rozmiar: 129283 b
 • Rozmiar: 72219 b
 • Rozmiar: 75732 b
 • Rozmiar: 70009 b
 • Rozmiar: 101776 b

7 LAT w PIGUŁCE

Cykliczne przedsięwzięcia KACKa

• Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna KURTYNA
• Widowiska Patriotyczne
• Orszak Trzech Króli
• Koncert Uwielbienia Bogu-Chwała!
• KACKczyta
• KACKuczy
• KACKpomaga
• Spływy kajakowe

Zrealizowane projekty

• Manufaktura Teatralna
• Scena Młodych Małego Kacka
• Koalicja teatralna
• Bitwa kresek, kropek i ogonków
• Mobilny Dom Kultury
• "Pusta noc" w Sierakowicach

Publikacje KACKa

• Kurier Teatralny – publikacja festiwalowa
• Blachownia – kwartalnik
• Noc ponad miastem – słuchowisko radiowe
• Muzyka pisana przez krzyż – medytacje wielkopostne
• Czwarty król – słuchowisko
• Bitwa kresek, kropek i ogonków – materiały dydaktyczne

Stały repertuar teatralny KACKa

• Pusta Noc, gdy odchodzisz duszo – widowisko multimedialne
• Noc ponad miastem, czyli także i twoja historia – spektakl pasyjny
• Król Wschodzącego Słońca
• Okno Życia
• Przed sklepem jubilera

 • Rozmiar: 103093 b
 • Rozmiar: 136457 b
 • Rozmiar: 123927 b
 • Rozmiar: 198809 b

 

 

PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH IM. MARKA HERMANNA

"KURTYNA"

– to przestrzeń stworzona przez amatorów i dla amatorów, ale nie znajdziecie tu amatorszczyzny! Przygotowujemy festiwal na najwyższym poziomie pod każdym względem – na artystów czeka pełne zaplecze techniczne, czyli scena z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, kulisy, garderoby, opieka inspicjenta i czas na próby. Zapewniamy też stałą transmisję online zarówno podczas spektakli, jak i publikację wywiadów z uczestnikami i reżyserami oraz wydarzeń towarzyszących Przeglądowi. Ponadto przygotowujemy miejsce spotkań dla artystów i publiczności w postaci festiwalowej Cafe Wieży, gdzie można też obejrzeć wystawy towarzyszące i prezentacje rękodzieła.

Mamy swoje biuro prasowe, współpracujące przede wszystkim z lokalnymi rozgłośniami i telewizjami, ale także z TVP Kultura. Dla uczestników wydajemy również okolicznościowe publikacje papierowe i elektroniczne – Kurier Teatralny i Blachownię.

 

 • Rozmiar: 129470 b
 • Rozmiar: 58144 b
 • Rozmiar: 123671 b
 • Rozmiar: 129397 b
 • Rozmiar: 455573 b
 • Rozmiar: 455573 b
 • Rozmiar: 455573 b
 • Rozmiar: 148944 b

 

Każdego wieczoru na widzów czeka kilka godzin emocjonujących prezentacji. Artyści mają szansę nie tylko wystąpić przed szeroką publicznością w różnorodnych kreacjach scenicznych, stając jednocześnie w szranki z innymi zespołami, ale także wymienić się doświadczeniami, a także znaleźć sprzymierzeńców, którzy będą wspierać ich działalność.

 

Repertuar Kurtyny to wyjątkowa różnorodność. Kim są i co pokazują nasi mistrzowie sceny? Czasem dzieci z doskonale zagraną muzyczną opowieścią („Bajka o sennej nutce” teatru Bambo z Rumi), innym razem nastolatki w musicalowej wersji opowieści o kobiecie („Jej portret” teatru 2Little z Gdyni) lub odsłaniające duszę człowieka spierającego się Bogiem („Wolność” teatru Czarne Owieczki z Pniewitego) czy odgrywające dramat Wyspiańskiego („Wesele” teatru Dzikie Koty z Kłodzka) albo dorośli hipnotyzujący widownię pytaniami o sens życia i stosunek do śmierci („Przycisk” teatru Reduta Śląska z Chorzowa) czy wreszcie grupa osób niepełnosprawnych przypominająca o sprawach ostatecznych ze spektaklem w stylu Tadeusza Kantora („Szatnia” teatru Przebudzeni z Ostródy).

 

 • Rozmiar: 98274 b
 • Rozmiar: 99065 b
 • Rozmiar: 153815 b
 • Rozmiar: 73735 b

KURTYNA aktywizuje lokalną społeczność, pozwala amatorom poczuć się profesjonalistami, stwarza takie warunki organizacyjne, by przegląd dawał szanse uczestnictwa na równych prawach także niepełnosprawnym. W artystycznej rywalizacji niejednokrotnie zespoły osób z niepełnosprawnościami pokonywały pozostałych uczestników, sięgając po najważniejsze nagrody.
Jesteśmy dla wszystkich, którzy kochają prawdę, dobro i piękno.

 

Rozmiar: 115891 b

Patron Kurtyny Marek Hermann

Marek Hermann (1965 – 2019) Politolog, Kustosz Biblioteki Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego. Radny Dzielnicy Mały Kack, z jego inicjatywy w ramach projektu „Przyjazna Dzielnica” 2016, został zorganizowany Pierwszy Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna”, niestrudzony działacz na rzecz mieszkańców Gdyni, pasjonat rozwoju przestrzeni rekreacyjno-sportowych oraz placów zabaw.

 

7 ODSŁON PRZEGLĄDU

• 28 tysięcy widzów
• 85 spektakli
• 1,5 tysiąca aktorów amatorów na scenie
• 51 zespołów amatorskich z terenu całej Polski
• 7 Złotych Kurtyn
• 50 nagród finansowych o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych
• 7 koncertów finałowych
• 2 wystawy plastyczne
• 7 kiermaszów rękodzieła artystycznego
• 20 tysięcy egzemplarzy jednodniówki Kurier Teatralny
• 5 tysięcy egzemplarzy kwartalnika Blachownia

 

KATOLICKIE CENTRUM KULTURY

Katolickie Centrum Kultury i Centrum Ruchu Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej to 3400 m2 powierzchni łączące wiele funkcji. Budynek został zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tak by w jak najlepszy sposób spełniał swoje zadania.
Generalnym wykonawcą budowy jest Firma Repiński.

 • Rozmiar: 129960 b
 • Rozmiar: 139994 b

Katolickie Centrum Kultury stanowić będzie sala koncertowo−widowiskowa z niezbędnym dla działalności kulturowej zapleczem. Sala, jak i cały budynek przystosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, jako odbiorców, twórców i pracowników. W części kulturalnej przewidziane są również sale warsztatowe i magazynowe przeznaczone dla współpracujących z KACK amatorskich formacji teatralnych i muzycznych. Zaplanowana jest również przestrzeń na studio nagrań, sale taneczne, sale prób oraz pomieszczenia administracyjne Stowarzyszenia.

Centrum Formacyjne to przestrzeń z kaplicą, salami konferencyjnymi różnej wielkości, częścią noclegową (27 pokoi), gastronomią, które mają służyć działalności prorodzinnej, edukacyjnej, wychowawczej i naukowej. Przestrzeń będzie miejscem działania poradni rodzinnej, poradni psychologów chrześcijańskich, klubu AA, ruchów trzeźwościowych oraz różnych grup formacyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych.

Przystań KACKpomaga to pomieszczenia przeznaczone dla opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi społecznie, bezdomnymi, nad którymi już teraz Stowarzyszenie sprawuje opiekę. Pomieszczenia będą przystosowane do spełnienia funkcji łaźni, stołówki, doraźnej pomocy medycznej oraz krótkotrwałego zabezpieczenia pobytu.

 

 

 • Rozmiar: 93903 b
 • Rozmiar: 129960 b
 • Rozmiar: 129960 b
 • Rozmiar: 129960 b
 • Rozmiar: 129960 b

 

Autorzy projektu:

Mgr inż. arch. Radosław Ziejka studia na Politechnice Gdańskiej ukończył w 1996 roku tworząc projekt „Galerii Sztuki Wirtualnej" za którą otrzymał 1. nagrodę w konkursie Wielkich Marzycieli. W projekcie Katolickiego Centrum Kultury jest autorem projektu budynku wraz z infrastrukturą i otoczeniem. Projektowanie jest jego pasją, a nie sposobem na życie. Wraz z małżonką Małgorzatą, od 25 lat tworzą kochającą się rodzinę z 4 dzieci.

Mgr arch. Dorota Kunicka-Pawlicka architekt wnętrz, absolwentka ASP w Gdańsku. W procesie projektowym budynku Katolickiego Centrum Kultury oraz Portu dla Rodziny odpowiedzialna jest za architekturę wnętrz. Prywatnie: pełna energii mama trójki wyjątkowych dzieci. W życiu kieruje się biblijnym cytatem: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia".

Mgr arch. wnętrz Karolina Golec-Niewęgłowska architekt wnętrz, projektant i wykładowca akademicki. Absolwentka Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury i Wzornictwa oraz Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W projekcie Katolickiego Centrum Kultury jest odpowiedzialna za kompleksowy projekt wnętrz wraz z autorskimi meblami. Prywatnie żona i od 4 lat mama cudownego synka. Obecnie szuka swojego sposobu na życie w zgodzie z naturą.

 

PUSTA NOC

Pusta noc, kaszubski obrzęd budujący poczucie tożsamości i stanowiący łączność z minionymi pokoleniami. Obyczaj przypisany do wieczoru poprzedzającego pogrzeb, kiedy to goszczono w domu zmarłego rodzinę, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Żałobnicy zebrani przy trumnie mieli zwyczaj modlić się, wspominać zmarłego, ucztować i śpiewać przewidziane właśnie na tę okazję pieśni.

Chcąc przywrócić pamięć o tym zwyczaju, a także zaznajomić z nim napływową ludność mieszkającą na Kaszubach, powstał pomysł stworzenia widowiska „Pusta noc, gdy odchodzisz duszo” nawiązującego wprost do tej ginącej tradycji. Kompozycje Cezarego Paciorka na orkiestrę, chór i solistów w oparciu o piękne poetyckie teksty Jerzego Stachurskiego są uzupełniane przez Kaszubów, śpiewających obrzędowe pieśni pustonocne. I tak muzyka symfoniczna współistnieje na scenie z pieśnią ludową, aktorom i recytatorom towarzyszy opowieść filmowa, a wszystko wpisane w grę światła i dźwięku.

Całość wyreżyserował znany kaszubski animator kultury Wojciech Rybakowski (+2023) a zrealizowano ją z udziałem:
• Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego;
• Bałtyckiej Filharmonii Młodych pod dyrekcją Sylwii Janiak - Kobylińskiej
• Solistów – Katarzyny Romanowskiej, Macieja Miecznikowskiego i Marcina Milocha;
• Chóru Camerata Musicale pod dyrekcją Aleksandry Janus.

 

 • Rozmiar: 115932 b
 • Rozmiar: 82122 b
 • Rozmiar: 64189 b
 • Rozmiar: 144905 b
 • Rozmiar: 92955 b
 • Rozmiar: 134504 b

Widowiska patriotyczne

15 sierpnia to data, której nie trzeba tłumaczyć. Jak cały polski sierpień przypomina o ważnych wydarzeniach z naszej przeszłości. Od lat pieczołowicie dbamy o upamiętnienie wydarzeń i ludzi budujących naszą narodową tożsamość i walczących o Niepodległą.

Widowiska patriotyczne to wieczory poezji, prozy i pieśni, w wykonaniu aktorów i muzyków, profesjonalistów i amatorów, którzy nie tylko prezentują sceniczną interpretację, ale też zachęcają publiczność do wspólnego śpiewania. Koncerty, połączone z etiudami scenicznymi, przenoszącymi widzów w przeszłość, choćby na pola Bitwy Warszawskiej czy do budującego się w portu w Gdyni, stają się okazją do manifestowania patriotyzmu i podtrzymywania tradycji wspólnego śpiewania pieśni opiewających naszą chlubną historię.

 

 • Rozmiar: 620775 b
 • Rozmiar: 160511 b
 • Rozmiar: 470905 b
 • Rozmiar: 712603 b
 • Rozmiar: 369159 b
 • Rozmiar: 99661 b
 • Rozmiar: 650251 b

PORT DLA RODZINY

Najpierw spotkaliśmy ludzi potrzebujących, trzeba było rozpocząć akcje pomocowe - tak powstał programu KACKpomaga – wzięliśmy odpowiedzialność za osoby bezdomne, zagubione, borykające się z chorobami, trudnościami finansowymi i samotnością. Czasem trzeba było zorganizować zbiórkę pieniędzy, zapewnić dożywianie, kupić lodówkę, pomóc w znalezieniu opieki zdrowotnej, posprzątać lub wyremontować mieszkanie, zapewnić opał na zimę, zadbać o bezpieczeństwo prawne albo zwyczajnie potrzymać za rękę i wysłuchać. Podopiecznych przybywało.

 • Rozmiar: 233874 b
 • Rozmiar: 131856 b
 • Rozmiar: 119893 b

Nasi wolontariusze, psycholog, pedagog, prawnik, lekarz i ci, którzy po prostu robili zakupy, odwiedzali, sprzątali, nadal trwają na posterunku, ale świadomi rosnących potrzeb postanowiliśmy zrobić więcej – tak powstał Port dla Rodziny.

 

 • Rozmiar: 67238 b
  ks. Zenon Pipka
  Wsparcie duchowe
 • Rozmiar: 91632 b
  Aleksandra Kamińska
  Koordynator
 • Rozmiar: 105708 b
  Katarzyna Wróbel
  Pedagog
 • Rozmiar: 74727 b
  Karolina Damian
  Psycholog
 • Rozmiar: 71357 b
  Małgorzata Dubyna
  Prawnik

Dzięki funduszom pozyskanym z Narodowego Instytutu Wolności dysponujemy miejscem, gdzie każdy potrzebujący może uzyskać bezpłatną poradę prawną, wsparcie psychologa, pedagoga, ekonomisty i innych specjalistów, nie wyłączając wsparcia duchowego. Zorganizowaliśmy miejsce przyjazne i otwarte dla człowieka w trudnej sytuacji – dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Drzwi do Portu się nie zamykają, co pokazuje jak wielkie są potrzeby. Warto było podjąć to wyzwanie.

 • Rozmiar: 74200 b
 • Rozmiar: 89329 b
 • Rozmiar: 95276 b
 • Rozmiar: 130638 b

REFLEKSJA WOLONTARIUSZA

Służba zawsze rodzi wdzięczność, bo „większa radość jest z dawania niż brania”. Bywają trudne dni, każdy z nas ma swoje życiowe zobowiązania. Dokonujemy wyborów każdego dnia. Bez wiary w moc Ducha Świętego dawanie świadectwa nie byłoby możliwe. Spotykając się z tymi, którzy do nas przychodzą, ja również zadaję sobie pytanie, czy chcę mieć święty spokój, czy chcę być świętym pokojem dla innych... Stowarzyszenie KACK jest bezpiecznym portem dla nas wszystkich.
Aneta Tucka

 

 • Rozmiar: 232403 b
 • Rozmiar: 146238 b
 • Rozmiar: 110488 b

ORSZAK TRZECH KRÓLI W GDYNI

Stowarzyszenie KACK Mały Kack podejmuje się również organizacji wydarzeń we współpracy z lokalnymi środowiskami szkolnymi i artystycznymi, instytucjami oraz przedstawicielami samorządu. Przykładem jest Gdyński Orszak Trzech Króli, który członkowie Stowarzyszenia wspierają od samego początku. Także w czasie pandemii, kiedy zrealizowano pomysł transmisji Orszaku online i gdy Stowarzyszenie wydało bezpłatną płytę dla mieszkańców Gdyni z kolędami, pastorałkami i opowieścią o Czwartym Królu wg ks. Mieczysława Malińskiego.

Od 2022 roku jako organizator tego wydarzenia postawiliśmy sobie za cel, by Orszak był okazją do manifestowania jedności gdynian i by łączył różne środowiska – szkoły, teatry amatorskie, artystów zawodowych, ZHR, wolontariuszy Gdyńskiego Hospicjum i samorządowców. To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz Gdyni i cieszy dużą popularnością wśród mieszkańców, a miasto wspiera nas w tym zadaniu.

 • Rozmiar: 170422 b
 • Rozmiar: 139125 b
 • Rozmiar: 107930 b
 • Rozmiar: 141851 b
 • Rozmiar: 139377 b
 • Rozmiar: 144710 b
 • Rozmiar: 188795 b
 • Rozmiar: 140622 b

To wszystko za nami - dzięki Bogu i Ludziom Wielkich Serc. Jutro przed nami!

 

Instytucje, z którymi współpracujemy

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
• Narodowe Centrum Kultury
• Parafia Chrystusa Króla w Gdyni
• Totalizator Sportowy Oddział Gdańsk
• Zarząd Morskiego Portu Gdynia
• Urząd Miasta Gdyni
• Urząd Miasta Rumi
• Urząd Gminy Szemud
• Urząd Gminy Krokowa
• Starostwo Powiatowe w Wejherowie
• Teatr Miejski w Gdyni
• Teatr Wybrzeże
• Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
• Caritas Archidiecezji Gdańskiej
• Gdyńska Fundacja Dom Marzeń
• Spółdzielczy Instytut Naukowy
• Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
• Stowarzyszenie Gaudium Vitae
• Stowarzyszenie Dwie Kreski
• Fundacja Wypłyń na głębię
• Fundacja Mam Marzenie
• Fundacja ZEFiR
• TVP Kultura
• TVP 3 Gdańsk
• Radio Gdańsk
• Radio Plus
• Gość Niedzielny
• Radio Kaszëbë
• Bałtycka Filharmonia Młodych
• Stowarzyszenie Camerata Musicale
• SPRAVIA Sp. z o. o.
• MOSiR Rumia
• ZIM Rumia Sp. z o. o.
• Manee Studio
• X-POINT
• Wydawnictwo EKB
• PETIT